An initiative of

   

Of het nu gaat om schoon drinkwater, watergebruik of waterveiligheid; het raakt onze maatschappij. Ook buiten onze landsgrenzen spelen watervraagstukken een steeds grotere rol.

 

Daarom daagden we leerlingen van verschillende scholen in Friesland, Duitsland en Tsjechië uit om oplossingen te bedenken. Deze presenteerden ze aan elkaar en aan een jury tijdens de ‘International Geo Water Conference’. Een mooi voorbeeld van hoe het Jongeren Advies Bureau ook internationaal ingezet kan worden.

 

Wil je eten op welke manier jouw school het Jongeren Advies Bureau kan gebruiken als onderwijsmethode? Neem dan contact op met Kees Siderius van IVN Noord via k.siderius@ivn.nl.