An initiative of

   

 

Het Visser ’t Hooft maakt deel uit van het internationale GEO-WATER project. Sinds 2015 is het Visser betrokken bij deze samenwerking tussen scholen van voortgezet onderwijs | hoger onderwijs | het bedrijfsleven | maatschappelijke instellingen en overheden. Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Erasmus+ programma van de Europese Unie.

Waterkwaliteit, waterveiligheid en waterkwantiteit zijn hoofdthema’s die in alle deelnemende landen spelen. In totaal zo’n driehonderd leerlingen van scholen uit Tsjechië, Duitsland, Polen en Nederland werken vanaf 2016 via zelf opgerichte “adviesbureaus” aan duurzame oplossingen voor deze actuele vraagstukken.