An initiative of

   

Bezoek Boezemgemaal Katwijk, juni 2016

 

Op 8 juni hebben een tiental studenten en een vijftal docenten (Tsjechisch en Nederlands) een bezoek gebracht aan het Boezemgemaal Katwijk. Tijdens dat bezoek is een presentatie gegeven door Piet Kuijt, (oud)Rijnlander; een presentatie die simultaan in het Tsjechisch is vertaald door medewerkers van Rijnland. Na een korte rondleiding op het gemaal hebben de aanwezigen een boottocht op Oegstgeesterkanaal mee kunnen maken, waarbij door Robin Holierhoek uitleg is ge geven over het beheer van peilen binnen de watersystemen.

 

Op vrijdag 10 juni is door de studenten zelf een presentatie gehouden over hun bevindingen en de uitwerking van hun opdracht, namelijk wat precies de oorzaak is van het afnemen van de palingstand en de verminderde intrek van glasaal.

 

Geo water nieuws, September 2018, Bijzaken

 

In september verbleef ik een paar dagen in Palac Kursko, een landhuis in Kursko in Miedzyrecz in Polen. Ik was daar voor het jaarlijkse coördinatoren overleg van ons Erasmus+ Geo-Water project.

Al twee jaar maakt het Visser deel uit van dit internationale project, dat mede is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Erasmus+ programma van de Europese Unie. In dit project werken scholen uit het voortgezet- en hoger onderwijs samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen en overheden. Waterkwaliteit, waterveiligheid en waterkwantiteit zijn hoofdthema’s die in alle deelnemende landen spelen.

In totaal hebben inmiddels zo’n driehonderd leerlingen van scholen uit Tsjechië, Duitsland, Polen en Nederland via zelf opgerichte “adviesbureaus” gewerkt aan duurzame oplossingen voor deze actuele vraagstukken. Omdat in het project ruimte is gemaakt voor docententrainingen en overleg hebben er ook al heel wat docenten Palac Kursko van binnen gezien.

Ik was in Kursko om informatie te krijgen over de afronding van het Geo-Water project en … de start van het nieuwe Geo-Circle project (we hebben een nieuwe subsidie uit Brussel gekregen!). Met mijn Duitse, Tsjechische en Nederlandse collega’s hebben we geëvalueerd, gebrainstormd en, hoe kan het ook anders, over onderwijs gesproken.

Waarom ik dit schrijf?

Op de terugweg realiseerde ik mij dat dit internationale project waar leerlingen en docenten van school aan hebben meegewerkt nauwelijks bekend is bij de mensen, die er niet bij betrokken zijn geweest. Internationaliseren op school betekent niet alleen doen, maar ook delen wat je doet. Een nogal vanzelfsprekend inzicht dat toch na het uitzwaaien van de leerlingen en het uitpakken van de koffer snel uit het zicht kan raken.

Misschien is het vanzelfsprekend geworden dat zoveel van onze collega’s en leerlingen jaarlijks meedoen aan uitwisselingen en projecten. Maar zo gewoon is het niet om onderwijs vorm te geven door samen te werken met collega’s en leerlingen in Italië, Slovenië, Spanje, Duitsland, Finland en nog zoveel meer landen. Wegen de gemiste lessen en de gebroken roosters op tegen de leerresultaten? Dat is moeilijk meetbaar, maar ik denk wel dat er heel veel ‘leermomenten’ tegenover staan; deel uit maken van een gastgezin, praten over onderwijs, een andere taal spreken, jezelf tegenkomen, andere culturen leren kennen etc.

Laten we een mooie vorm bedenken om onze ervaringen, inzichten en faux pas meer te delen en zichtbaarder te maken voor de mensen die er niet bij waren. Ideeën zijn welkom!

 

Er zijn de komende jaren veel mogelijkheden om ook actief mee te doen aan projecten en uitwisselingen. Voor Geo-Circle, dat zal gaan over de circulaire economie en duurzaamheid, zoeken we vanaf september 2018 collega’s die met het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en onze partnerscholen projecten willen organiseren. Peter Boer start met onze oude Comenius partners komend jaar ook een Erasmus+ project over burgerschap waar je je voor kunt opgeven.

Eerst dichter bij huis proeven? In juni 2018 worden de resultaten van het Geo-Water project gepresenteerd tijdens het Internationale Jeugd Water Congres in Leeuwarden, de Capital of Watertechnology en dan ook Culturele Hoofdstad van Europa. Wij mogen vijf leerlingen en twee docenten een hele week afvaardigen om daar bij te zijn. Een PWS of Global Perspectives mogelijkheid voor leerlingen en een mooie kans voor docenten om hun onderwijs te verbreden. Je kunt je bij mij opgeven.

Groet,

Remme